Informace poskytované podle § 5 německého zákona o telemediích (TMG):

Slinet-ASCO GmbH
Am Pfaffenkogel 9
83435 Bischofswiesen

Kontakt:

Tel. +49 (0) 8652 – 655 91-0
Fax +49 (0) 8652 – 655 91-33
www.slinet.de

Zastoupeno:

Sylvio Matthäß, odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV“

Registrační záznam:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Okresní soud v Traunsteinu
Registrační číslo: HRB 27404″

Daň z přidané hodnoty:

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE 322 150 808

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete výše.

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.